«Byen som regional motor» og «By-paletten»

Byen som regional motor er et fylkeskommunalt  utviklingsprogram opprettet for å styrke byenes rolle som regionsentra og vekstmotorer i regionene.
Byplansjef Odd Arild Bugge har ansvaret for dette prosjektet i Kristiansund og vil gi en presentasjon av hvilke mål og midler man har satt for gjennomføringen.

«By-paletten» er et prosjekt som tar utgangspunkt i gjenreisingsbyens fargekart som ga Kristiansund tilnavnet «den polykrome by» og er basert på arkitekt S. Pedersens opprinnelige ideer og arbeid med fargesetting av husene i byen. Sivilarkitekt Anna Ervik Johnsen er prosjektleder og vil presentere dette prosjektarbeidet.

De to innledningene vil bli fulgt opp med spørsmål og svar og åpen diskusjon.

Påmelding skjer som regel med frist noen dager før arrangementet ved direkte innbetaling til konto nr. 3930.02.59263 i vår sponsorbank Sparebank 1NV. 
Skulle man ha glemt eller vært forhindret fra å betale ordner vi det ved inngangen med «Vipps» eller kontanter, og om man har betalt men i siste liten blir forhindret, krediteres man innbetalingen eller får den refundert.

For de fleste kurssamlingene er prisen for enkeltdeltakere er satt til kr. 150.-
pr. person. Par får rabatt og den ene betaler derfor bare kr. 120. - . For ikke -medlemmer er prisen kr. 225. -, når det er plass, - og det er det som regel.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 23.01.2018 12:00
Pris Eksakte priser kommer senere
Sted
Ynglingeforeningen
Helsings gate 14, 6509 Kristiansund, Norge
Ynglingeforeningen
kr. 150
Del