Havstrømmenes hemmeligheter

Havstrømmenes hemmeligheter

Helga (Kikki) Flesche Kleiven er født i Bergen i 1969 og er utdannet maringeolog ved Universitet i Bergen (UiB), og arbeider der som Førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap og er tilknyttet Bjerknes Centre for Climate Research og leder for skolelaboratoriet i geofag. 

Hun har gjort studier av forhistoriske kjemiske, biologiske og geologiske forhold i havene – et spesialfelt kalt paleoseanografi. Forskere innen paleoseanografi rekonstruerer forhistorisk klima og klimaendringer for å si noe om betydningen av prosesser i havene for dagens globale klimasituasjon.

Hun har holdt svært mange foredrag, både til skoleklasser og voksent publikum. Hun står bak kvalifiseringen i den nasjonale finalen og treningsleiren i geofagolympiaden (IESO). Videre skriver hun kronikker og leserinnlegg, formidler via sosiale medier, og har vært med på å redigere populærvitenskapelige bøker. Hennes velformulerte, grundige argumenter når frem til journalister og politikere i tillegg til lærere og elever.   

Det er flere utvalg og kampanjer som har fokusert på klimaendringer og klimatilpasninger som hun har vært med i. Hun klarer å koble grunnforskning og aktuelle klimapolitiske problemstillinger slik at folk forstår sammenhengen mellom naturlige og menneskeskapte endringer. Kikki kombinerer en forsker-karriere med det å være en aktiv formidler på beste vis.  

Hun er styremedlem i Norsk Klimastiftelse, Leder i Climate Reality Leadership Corps, mentor for Generasjon Grønn, medlem av klimapanelet initiert av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

 I januar 2017 fikk hun som den første kvinnelige vinner, Toffenprisen. Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelige forskning og faget mer generelt. 

I mars 2017 fikk hun Meltzerprisen. Meltzerprisen er en rekke forskningspriser som deles ut av Lauritz Meltzers  høyskolefond og deles ut for fremragende forskning eller forskningsformidling ved Universitetet i Bergen    

 

Foredragets tema:
Havstrømmenes hemmeligheter
På jakt etter Eirik den Raudes badevannstemperatur

 Visste du at Norge har sitt eget fjernvarmeanlegg langs kysten? Har du noen ganger lurt på hvorfor det regner mer nå enn det gjorde før?

Og kan klimaforskere finne ut av hva som var “badevanns temperaturen” utenfor Grønland når nordmenn slo seg til der for over 1000 år siden?

Kikki Kleiven ser med skråblikk på klima og trekker sammen dagens klima situasjon med bruk av historiske hendelser og rekonstruksjoner. Hvordan blir klimaforskningen til?

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 31.01.2018 13:00
Del