Medisinsk humanitært arbeid under angrep

Morten Rostrup er spesialist i indremedisin, overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere bodd i Kristiansund i forbindelse med at han hadde sin turnustjeneste ved Kristiansund Sykehus.

Som lege og feltarbeider har Morten Rostrup i over 20 år reist til hungersnød, naturkatastrofer og krigssoner over hele verden for å redde liv.

Siden 1996 har han vært i Rwanda, Kongo, Tanzania, Angola, Sudan, Kosovo, Liberia, Afghanistan, Irak, Indonesia, Tsjad, Darfur, Kenya, jordskjelvet på Haiti, Egypt og Ukraina, og han har blitt smuglet inn i Syria og Libya med fare for sitt eget liv.

Han startet Leger Uten Grenser i Norge i 1996 og ble dens første styreleder. I år 2000 ble han valgt til president i Médecins Sans Frontières (MSF) International.  Rostrup var også med på å motta Nobels Fredspris på vegne av Médecins Sans Frontières. 

Han har mottatt Arne Næss hederspris for sin medmenneskelighet og uegennyttig innsats, og for gjennom lang tid å motivere seg for å hjelpe de aller svakeste i noen av verdens farligste områder.

Leger Uten Grenser (Médecins Sans Frontières, MSF) er en nøytral og uavhengig, medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Organisasjonen hjelper dem som har størst behov for medisinsk hjelp, uavhengig av politisk, etnisk og religiøs tilhørighet.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre mennesker som ikke har tilgang til helsetjenester. Organisasjonen varsler om overgrep og glemte kriser, for å redde liv og lindre nød. Leger Uten Grenser driver prosjekter i mer enn 60 land, og hjalp i 2009 over 16 millioner mennesker. 

Leger Uten Grenser forholder seg nøytrale i konflikter. Befolkningers rett til og behov for humanitær hjelp og organisasjonens rett til å gi slik hjelp er de eneste føringene for organisasjonens arbeid. Millioner av mennesker verden over mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester på grunn av krig, konflikter, naturkatastrofer eller fattigdom. Det er disse menneskene Leger Uten Grensers arbeid retter seg mot. 

Leger Uten Grenser er mest kjent for sitt arbeid i katastrofeområder, men driver også langsiktig arbeid blant befolkningsgrupper som lever i kroniske krisesituasjoner. 

Private givere sørger for rundt 85% av midlene, mens resten er tilskudd fra statlige institusjoner eller større selskap. Dette sikrer organisasjonen uavhengighet.

Kilde: Wikipedia.no. Les mer: https://no.wikipedia.org/wiki/Leger_Uten_Grenser

 

Foredragets tema:

"Medisinsk humanitært arbeid under angrep"

Utfordringer i dagens konfliktområder.

 

 

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 28.02.2018 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan