Russlands store stemningsskifte

Hege Toje er sosialantropolog og har forsket på Russland i en årrekke som stipendiat og senere postdoktor ved Universitetet i Bergen.  Hun har hatt en rekke feltarbeid i det nordvestlige Kaukasus der hun har sett spesielt på grensendringer og etnopolitikk i kjøvannet av Sovjetunionens fall.

Foredragets tema:

Russland under Putin - en vei til storhet eller undergang?Med den russiske invasjonen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 gikk Russland fra å være et samarbeidsland for Europa til å bli betraktet som en uforutsigbar trussel. Samtidig ble det klart at det russiske synet på utviklingen i Ukraina og EU sin utvidelse mot øst var på kollisjonskurs med europeiske oppfatninger. Russlands opptreden på Krim og i Øst-Ukraina framstod i norsk presse som irrasjonell og uforståelig. Dette foredraget tar sikte på å bedre forståelsen for vårt naboland i øst.

I vestlig presse blir ofte President Putin fremstilt som det avgjørende maktsenter i Russland. Men er dette bildet riktig? Hvilke elementer er det som stabiliserer Russland med sin enorme geografiske utstrekning og om lag 150 millioner innbyggere? Hvilket fundament hviler Putins makt på? Og finner vi tendenser i Russland som truer denne stabiliteten?

Vi skal se nærmere på President Vladimir Putins personlige biografi og hvordan den er sammenvevd med sentrale historiske vendepunkter og erfaringer i Russland. Disse erfaringene danner viktige politiske stemningstråder i befolkningen. Vi skal også se nærmere på et knippe viktige politiske og samfunnsmessige endringer i Russland som har funnet sted siden år 2000, da Vladimir Putin overraskende ble valgt til Russlands president for første gang.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 18.04.2018 13:00
Sluttidspunkt 18.04.2018 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Del