Hvem kan bli medlem i Nordmøre Senioruniversitet?
Alle kan bli medlem, det er ingen aldersbegrensning.

Hva inngår i et medlemskap?
Åtte foredrag, ett i hver måned fra september til mai.
Filmfremvisning av seks utvalgte filmer av god gammel årgang. En film i hver måned fra september til mars. – bare for medlemmer.
Delta på våre kurs.
Delta på en dagstur om høsten og en om våren, samt en utenlandstur.
Alle våre arrangementer har et sosialt samvær inkludert kaffe og kaker.

Hva koster et medlemskap?
Medlemskap koster kr 300.- pr. år – fra 1. juli til 30.juni
Film koster kr 100.- pr gang.
Kurs, prisen avhenger av kursets størrelse.
Reiser, hver reise er priset etter reisens innhold.

Hvordan betales medlemskapet?
Til vår bankkonto 3930.02.04477.

Medlemskort blir utlevert på første arrangement du møter opp på.
Medlemskap kan også tegnes ved oppmøte på foredrag eller filmvisning. 
Det er kontant betaling. (Vi har ikke betalingsautomat)
Vips kan også benyttes.